Ved kiropraktorerne Lisbeth Lantto & Ole Hansen | Søndergade 25  | 8600 Silkeborg | Tlf. 86 81 20 05 | Reception@SilkeborgRygcenter.dk | Kiropraktorvagten

                                                         

                                                                     


MR scanningSilkeborg Rygcenter har mulighed for at henvise til MR scanninger på Regionshospitalet Silkeborg.

Indikationer for MR- scanning af patienter med degenerative ryglidelser:

 • Radikulære symptomer med en varighed ≥ 4 uger (smerter/paræstesier med radikulær udbredning, nedsat kraft eller atrofi med radikulær udbredning)
 • Symptomer på spinalstenose med en varighed på ≥ 8 uger (rygsmerter med forværring ved funktion, nedsat gangdistance, smerter/paræstesier og/eller nedsat kraft i ekstremiteterne, bedring ved hvile - neurogen claudicatio)
 • Smerter i columna alene er sjældent indikation for billeddiagnostisk udredning med mindre det drejer sig om vedvarende behandlingsresistente smerter med en varighed på mere end 3 måneder.
 • Røntgenundersøgelser af columna er som hovedregel ikke en forudsætning for henvisning til MR-scanning.

 • MR-scanninger foretaget på Regionshospitalet Silkeborg er uden egenbetaling.

Indikationer for MR-scanning af knæ:

 • Klinisk mistanke om menisklæsion
 • Klinisk mistanke om ligamentlæsion, med mindre klinikken giver overvejelse om akut behandlingstiltag
 • Knæsmerter, hvor grundig klinisk undersøgelse ikke indikerer menisk- eller ligamentlæsion, men hvor patologien er uklar
 • Knæsmerter efter operative indgreb
 • Mistanke om osteonekrose

Silkeborg Rygcenter tilbyder også MR-scanning i samarbejde med MR Scanner Viborg. 

MR scanning foretages i 3 tempi:

 • Først en forundersøgelse hos kiropraktor på Silkeborg Rygcenter.
 • Derefter selve MR scanningen på MR Scanner Viborg.
 • konsultation på Silkeborg Rygcenter 3-4 dage senere, hvor resultatet af undersøgelsen gennemgås.
 • Prisen for scanning af én region: kr. 3.800,-
 • Sundhedsforsikringer betaler som regel for MR scanninger.

Der er ingen nævneværdig ventetid på MR scanning. 

Chefsekretær Susie Kristensen(sk@silkeborgrygcenter.dk) i receptionen på Silkeborg Rygcenter sørger for alle formaliteter som tidsbestillinger, kontakt til evt. sundhedsforsikring, fremsendelse af henvisningsdokumenter osv.

Du kan læse mere om MR Scanner Viborg på:  www.mrscannerviborg.dk

 
Til forsiden - Silkeborg Rygcenter -  kiropraktor, fysioterapeut, ergoterapeut mm. i Silkeborg
 

 

Kiropraktorerne Lisbeth Lantto & Ole Hansen  |  Medlem af Dansk Kiropraktor Forening  |  Autoriseret af Sundhedsstyrelsen  |  Overenskomst med Sygesikringen.