Ved kiropraktorerne Lisbeth Lantto & Ole Hansen | Søndergade 25  | 8600 Silkeborg | Tlf. 86 81 20 05 | Reception@SilkeborgRygcenter.dk | Kiropraktorvagten

                                                         

                                                                     

 
 

Chokbølgeterapi   


 

Takket være en ny behandlingsmetode kan flere kroniske lidelser i bevægeapparatet nu afhjælpes ved hjælp af radierende chokbølger. 

En kronisk tilstand i bevægeapparatet skyldes at kroppens vævsstrukturer efter en påført skade har haft ringe ophelingsbetingelser eller blot ikke er helet tilfredsstillende.

 Ved anvendelse af chokbølgeterapi påvirkes kroppens væv, sener og muskler, så kraftigt at stadiet på den kroniske skade bringes tilbage til en akut fase. Det giver kroppen mulighed for at påbegynde ophelingen på ny og traditionel kiropraktik eller fysioterapi anbefales derfor som supplement til denne behandlingsform.

 Med denne nye terapiform er det således muligt at afhjælpe blandt andet

  • Tennisalbue eller golfalbue
  • Skuldersmerter med eller uden forkalkning af sene 
  • Smerter i hæl og fodbuen med eller uden hælspore
  • Fortykkelse og arvæv af achillessenen
  • Løberknæ eller springerknæ 
  • kroniske triggerpunkter

Der er således tale om en række indikationer, hvor det tidligere kunne komme på tale at søge til blokadebehandling eller i nogle tilfælde kirurgisk behandling. 

Chokbølgeterapi er en effektiv behandlingsform, som har begrænsede bivirkninger. Afhængig af behandlingsområde og patientens smertetærskel vil der kunne opstå ødem, blå mærker og smerte under behandlingen, som skyldes den energi der overføres til vævet.   

Prisen for chokbølgeterapi er kr. 450,-.  Hvis chokbølgeterapi bliver givet i tillæg til kiropraktisk behandling er tillægs-prisen kr.200,- . Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring eller Sygeforsikringen Danmark til chokbølgeterapi. Se under priser chokbølgeterapi

 En behandling tager typisk 20 minutter, og et normalt behandlingsforløb vil oftest bestå af 2-5 behandlinger med op til en uges interval mellem hver behandling. 

Yderligere information vedrørende chokbølgeterapi fås ved at rette henvendelse til rygcenteret. 
En god hjemmeside, som beskriver de mange lidelser, hvor chokbølgebehandling kan hjælpe, er ergomove.no
 
Til forsiden - Silkeborg Rygcenter -  kiropraktor, fysioterapeut, ergoterapeut mm. i Silkeborg
 

 

Kiropraktorerne Lisbeth Lantto & Ole Hansen  |  Medlem af Dansk Kiropraktor Forening  |  Autoriseret af Sundhedsstyrelsen  |  Overenskomst med Sygesikringen.